Verkeersongevallen:

Bij een verkeersongeluk zijn meestal meerdere verkeersdeelnemers betrokken (fietser voetganger brom- en motorvoertuigen)
Overtreding van een verkeersregel door de weggebruiker is civielrechtelijk gezien onrechtmatig en leidt daarmee tot aansprakelijkheid en een schadevergoedingsverplichting

Het kan daarbij letselschade betreffen van zowel de actieve verkeersdeelnemer als van eventuele op- of inzittenden van het door eerstgenoemde bestuurde brom- of motorvoertuig
In het ergste geval is er sprake van een overlijdensschadeclaim bij een verkeersongeval met dodelijke afloop

Tevens kan er sprake zijn van een louter eenzijdig verkeersongeval waarbij één specifieke verkeersdeelnemer letselschade oploopt of komt te overlijden
Oorzaak kan zijn een door de bestuurder zelf gemaakte verkeersfout of bijvoorbeeld een onveilige gevaarzettende weguitrusting
De wet biedt ook in deze schadesituaties een mogelijk recht op schadeverhaal

Naast een complexe verkeersaansprakelijkheids-regelgeving speelt vaak het aspect van meerdere verzekeringen die ieder afzonderlijk tot uitkering verplicht kunnen zijn
Denk aan naast elkaar bestaande schadeverzekeringen en ongevallen-/sommenverzekeringen alsook diverse particuliere verzekeringen

In praktisch alle gevallen betreft de partij waarop de schade wordt verhaald een professionele verzekeraar zoals bijvoorbeeld de wettelijk verplichte WAM-verzekeraar en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars een derde Aansprakelijkheidsverzekeraar en/of het Waarborgfonds Motorverkeer

Een ter zake van het verkeersongeval opgemaakt Proces Verbaal vormt vaak een waardevolle bijdrage met betrekking tot de beoordeling van de haalbaarheid en realisatie van de schadeclaim
Ook eventueel door partijen ten behoeve van hun eigen verzekeraar ingevulde Schade Aangifte Formulieren kunnen daarbij van wezenlijk belang zijn