Skip to main content

Werkwijze en kosten (schadeclaim)

In een eerste oriënterend persoonlijk en kosteloos onderhoud wordt de juridische en financiële haalbaarheid van de claim beoordeeld

Vervolgens wordt overgegaan tot aansprakelijkstelling van de veroorzaker van de schade en/of de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij

De medische ongevalsgevolgen en de voorlopige financiele schadeomvang worden in kaart gebracht waaruit voortvloeiend gelijk voorschotvergoedingen personenschade worden geclaimd

Daarbij komen -op basis van aansprakelijkheid- tevens de kosten van de specialistische rechtshulp voor (voorschot)vergoeding in aanmerking

Dat geldt ook ten aanzien van de kosten van de in te schakelen deskundigen met betrekking tot eventueel benodigd medisch expertise onderzoek, te claimen arbeidsreïntegratiebegeleiding en het opstellen van financieel specialistische schadeberekeningen

In het overgrote deel van de gevallen worden letselschadekwesties op basis van buitengerechtelijke schade-onderhandelingen met de verzekeraar geschikt dus zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie

De vaak definitieve schaderegeling wordt door middel van een door partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie-verklaring vastgelegd

Voor meer specifieke informatie met betrekking tot de aard en de omvang alsmede de kwaliteit van de dienstverlening kan tevens nog geraadpleegd worden de regelgeving van de

Specialisatievereniging Letselschade Advocaten 'LSA'
Stichting Werkgroep Artsen Advocaten WAA
Nederlandse Orde van Advocaten NOvA